EN

Unikeyterra is a trademark in which we are engaged in the production, import, export and marketing activities of agriculture, agricultural chemicals, chemical raw materials and chemical products since 2000.

Based on the rapid progress in the field of sales of Unikeyterra, agricultural marketing and plant nutrition products, taking into account the current situation in the sector and the current developments and trends in the field of agriculture in the world in 2001,has made intensive R & D studies and has started to invest in its own brands and own licenses and plant nutrition and presented its products to the use of all the world farmers.

At the end of the whole process, the field of agricultural production and soil quality has been increased and aroused wide repercussions in the fields of organic, chemical, granule and wp fertilizers and field work, promotion, fair and marketing activities in almost every region of the world.

Unikeyterra, 2000 year in Turkey (Izmir, Mersin) Romania, with plant nutrition products in Iran, the country has undertaken the preparation and dripping organic fertilizer production. In 2001, it exported its products to Europe and Middle East markets.

Unikeyterra aims to reach our farmers in a fast, safe and efficient manner with the products, which are needed in the sector with production, import and export, with R & D activities that we have realized in agriculture sector.

TR

Unikeyterra, şirketimizin 2000 yılından itibaren tarım, tarım kimyasalları, kimyasal hammadde ve kimyasal ürünlerde üretim, ithalat, ihracat ve pazarlama faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz ticari markamızdır.

Unikeyterra, tarımsal pazarlama ve bitki besleme ürünlerinin satışı alanında göstermiş olduğu hızlı ilerleme neticesinde 2001 yılında sektördeki mevcut durum ve tarım teknolojileri alanında dünyadaki mevcut gelişme ve trendleri göz önüne alarak,
yoğun AR-GE çalışmaları yaparak, kendi markaları ve kendi ruhsatları ile bitki besleme alanında yatırımlarına başlamış ve ürünlerini tüm dünya çiftçilerinin kullanımına sunmuştur.

Organik, kimyasal, granül ve wp gübre grubu ile Dünya'nın hemen her bölgesinde saha çalışması, tanıtım, fuar ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmiş, bütün bu sürecin sonunda yazılı ve görsel basında da tarımsal üretim ve toprak kalitesini arttırarak geniş yankı uyandırmıştır.

Unikeyterra , 2000 yılında Türkiye (İzmir,Mersin) Romanya, İran ülkelerinde bitki besleme ürünleri ile organik preperatlar ve damlama gübre üretimini gerçekleştirmeye başlamıştır. 2001 yılı içinde, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına ürettiği ürünlerinin ihracatını da gerçekleştirmiştir.

 

Unikeyterra, Tarım sektöründe gerçekleştirmiş olduğu Ar-GE faaliyetleri ile, üretim, ithalat ve ihracat ile sektörde ihtiyaç duyulan ürünleri, çiftçilerimize hızlı, güvenli ve verimlik olarak ulaştırmayı hedeflemektedir.

Head Office :               Halil Rıfat Paşa Cd. Fatih Mh. N:9

                                    Konak / İzmir / Turkey

Factory :                      Karakuyu Mevkii N:9 

                                    Torbalı / İzmir / Turkey

Tel / Fax  :                     +90 232 484 45 86

  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Instagram Simge